The impact of EU regulations on the Polish legal system in the field of administrative law. The need to create new, special (untypical) entities in Polish administrative law

  • Paulina Bieś-Srokosz Jan Dlugosz University in Czestochowa, 2/4 Zbierskiego, Poland, 42-200, Częstochowa
  • Mariia A. Kapustina Saint-Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St.Petersburg, 199034, Russian Federation

Аннотация

As an institution, the European Union forces the Member States to adapt to its requirements, which are the fulfilment of its vision of functioning. The Union does not allow the Member State to act contrary to its rules. Anyone who wants to belong to the Union should not the only accent but also implement its provisions in its legal system. This is due to the fact that the Union wants to be one, a common institution, and not a set of countries that are legally different, acting in such a way that they are mutually exclusive. Therefore, in specific sectors, the EU dictates very clear conditions, thus affecting the introduction of specific regulations into a given legal order, even by creating specific entities. And this is the case in Poland. Therefore, the main intention of the authors of the article is to show and characterize very clear EU influence on the creation and operation of new entities in the Polish legal system, in particular in the Polish administrative law. The main emphasis was put on the creation and functioning of government agencies in Poland, which EU regulations have a huge impact, among others due to the transfer of funds for the performance of their individual tasks.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
 

Литература

References

Boć, Jan. 2003. Prawo administracyjne, edited by J. Boć. Wrocław.

Bieś-Srokosz, Paulina. 2016. Uagencyjnianie administracji publicznej — przykład procesu tworzenia agencji rządowych w Polsce, Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, edited by P. Bieś-Srokosz. Częstochowa.

Bieś-Srokosz, Paulina. 2018. Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych, Prawo administracyjne dziś i jutro, edited by J. Jagielski, M. Wierzbowski. Warszawa.

Borkowski, J. 1972. Pojęcie władztwa administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis no 167, „Przegląd Prawa i Administracji” no 31. Wrocław.

Chamon, M. 2010. EU agencies: does the “Meroni” doctrine make sense? Maastricht Journal of European and Comparative Law, v. 17, no. 3.

Jagielski, Jacek, Wierzbowski, Marek, Wiktorowska, Aleksandra. 2005. Nietypowe podmioty administrujące — kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń.

Jendrośka, Jan. 1963. Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego. Wrocław.

Kasznica, Stanisław. 1943. Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Warszawa.

Knosala, Ernest. 2007. Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia — zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego. Koncepcja systemu prawa administracyjnego, edited by J. Zimmermann. Kraków.

Kozak, Marek. 2011. Polityka spójności — wyzwania, Polityka spójności w okresie 2014–2020 a rozwój regionów Europy, edited by E. Pancer-Cybulska, E. Szostak. Wrocław.

Longchamps, de Bérier, Franciszek. 1968. Prawo administracyjne i wiedza o nim. Wrocław.

Longchamps, de Bérier, Franciszek. 1991. Założenia nauki administracji. Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maurer, Hartmut. 2003. Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, edited by K. Nowacki. Wrocław.

Mikos-Sitek, A. 2012. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego — nowe instrumenty wieloletniego planowania finansowego”, Edukacja Prawnicza, no. 3.

Molle, Willem. 2015. Cohesion and Growth. The Theory and Practice of European Policy Making, Routledge. London & New York.

Nowak-Far, Artur. 2010. Ewolucja prawodawstwa gospodarczego, Transformacja systemowa w Polsce, edited by K. Żukrowska. Warszawa.

Pawłowicz, K. 2001. Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, edited by M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski. Warszawa.

Pulka, Z. 1992. Władztwo administracyjne jako szczególna postać władzy państwowej, Acta Universitatis Wratislaviensis no 1313, Prawo CCVI. Wrocław.

Rabska, Teresa. 1977. Podstawowe pojęcia organizacji administracji. System prawa administracyjnego, edited by J. Starościak. Wrocław.

Rabska, Teresa. 1990. Prawny mechanizm kierowania gospodarką. Działalność prawodawcza administracji i jej uwarunkowania. Wrocław-Warszawa-Kraków.

Stahl, M. 2011. Zagadnienia ogólne. Podmioty administrujące, System prawa administracyjnego, t. VI, edited by R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. Warszawa.

Trzciński, Janusz. 2005. Rzeczypospolita dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980−2005, edited by J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński. Warszawa.

Wojczyńska, A. 2007. „Zasady i system zarządzania środkami strukturalnymi przeznaczonymi na rozwój regionalny”, Edukacja Prawnicza 2007, no. 1.

Wołpiuk, Waldemar. 2008. „Semantyczne, prawne i konstytcyjnoprawne aspekty pojęcia europeizacji”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, no. 7.

Zimmermann, Jan. 2006. Prawo administracyjne. Kraków.
Опубликован
2018-12-07
Как цитировать
Bieś-Srokosz, P., & Kapustina, M. A. (2018). The impact of EU regulations on the Polish legal system in the field of administrative law. The need to create new, special (untypical) entities in Polish administrative law. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право, 9(4), 605-619. https://doi.org/10.21638/spbu14.2018.411
Раздел
Зарубежное и международное право